ביטוח חובה למשאית

ביטוח חובה למשאית

ביטוח חובה הוא הביטוח הבסיסי הנדרש מכל בעל רכב מנועי מכל סוג ולכל מטרה. החובה לרכישת הביטוח חלה על בעלים של רכב פרטי, אופנוע, רכבי עבודה, משאיות, כלי צ.מ.ה ורכבים מנועיים אחרים.

מהו ביטוח חובה למשאית?

ביטוח חובה לכל כלי רכב הוא ביטוח נזקי גוף בלבד. הפוליסה הביטוחית מחויבת בשיפוי ובפיצוי לכל אדם אשר מעורב בתאונת דרכים, לרבות הנהג ברכב המבוטח, נוסעים, נהג ונוסעים ברכבים אחרים אשר מעורבים באירוע, הולכי רגל ועוברי דרך.

נהיגה במשאית אשר אינה מבוטחת בביטוח חובה היא בבחינת עבירה פלילית שעשויה להביא לקנסות, שלילת רישיון ואף מאסר בפועל.

באילו מקרים ביטוח חובה למשאית לא יהיה תקף ולא יחייב את חברת הביטוח?

למרות האמור לעיל, חברת הביטוח תהיה פטורה מחובת התשלום במספר סיטואציות:

נהיגה ותאונה במשאית גנובהביטוח החובה יעניק כיסוי ביטוחי לבעל המשאית ולכל מי שנוהג בה מטעמו ובאישורו, בהתאם לתנאי הפוליסה. נהיגה במשאית גנובה ואירוע תאונתי כתוצאה מנהיגה כזאת, לא תזכה בכל פיצוי או חבות מטעם חברת הביטוח.

נהיגה לצורך ביצוע פשע או עבירה פליליתהשימוש בכלי רכב מנועי מבוטח, לרבות משאיות, מוגבל לשימוש כחוק בלבד. כל עבירה על החוק אשר מתבצעת באמצעות הרכב המבוטח, תבטל כל חבות של חברת הביטוח במקרה של תאונה או אירוע ביטוחי אחר.

נהיגה ללא רישיון מתאיםהתנאי לקיום הביטוח על התנאים הקבועים בו הוא רישיון מתאים, על פי סוג המשאית ומשקלה. נהיגה במשאית ללא רישיון מתאים לסוג המשאית כפי שמוגדר ברישיון הרכב, היא בבחינת נהיגה ללא רישיון כלל. מקרה כזה לא די שמסכן את הנהג, הנוסעים והעוברים בדרך, גם חושף אותו לרישום עבירה חמורה שעונשה בהתאם, ובדומה לסיטואציות הקודמות שצוינו, מבטל את חבות חברת הביטוח במקרה של תאונה.

האם חברות הביטוח מחויבות לבטל כל משאית בביטוח חובה?

בשונה מביטוחים אחרים, בהם הזכות של חברות הביטוח לקבוע את תנאי הפוליסה ואף לסרב לבטח כלל בשל ריבוי הסיכונים, ביטוח חובה מחייב אף את חברות הביטוח והן אינן רשאיות לסרב לבטח את הפונים.

מעורבות בתאונת משאית ללא ביטוח

כאשר מתקיימת תאונת דרכים בה לנהג האשם והאחראי על התאונה לא קיים ביטוח חובה בתוקףמעורבים אחרים בתאונה יזכו לכיסוי ולפיצוי על ידי חברת קרנית, קרן ייעודית לנפגעי תאונות ללא ביטוח, נפגעי תאונות פגע וברח ואירועים דומים. לעומתם, הנהג הפוגע אשר פעל בניגוד לחוק ולא החזיק בביטוח חובה מתאיםלא יזכה לפיצוי ולכיסוי הוצאותיו הרפואיות באמצעות הקרן, ואף יהיה חשוף לתביעות נזיקין כנגדו, בעבור הוצאות הקרן לפיצויי הנפגעים הנוספים.

עלות ביטוח החובה נקבעת ל פי יצרן, דגם ושנת ייצור של המשאית, כמו גם על פי נתוני הנהג העיקרי והמורשים לנהיגה במשאית.

התקשרו
077-2308379