ביטוח לרכב משאית

ביטוח לרכב משאית

משאית היא בין כלי הרכב המנועי המורכבים והיקרים לצרכי ביטוח, וזאת בשל שלל סיכונים ושימושים ייחודיים לה. ביטוח לרכב משאית נחלק לשתי קבוצות עיקריות:

ביטוח משאיות קלות

ביטוח משאיות כבדות/ משאיות תובלה

הגדרת המשאית נבחנת בהתאם למשקלה, כאשר משאיות בעלות משקל נמוך מחמישה עשר טון משתייכות לקבוצת המשאיות הקלות, בהן הביטוח הוא מוזל יותר, לעומת משאיות השוקלות למעלה מחמישה עשר טון שהן בבחינת משאיות כבדות.

חלק מחברות הביטוח מציעות הנחה נוספת, כיסויים מורחבים והטבות גם לקבוצת המשאיות אשר שוקלות עד שניים עשר טון.

קיימים מספר סוגים של ביטוח למשאית:

ביטוח חובה למשאית

ביטוח החובה למשאית הוא חובה חוקית, בדומה לכל כלי רכב מנועי אחר. לא ניתן לנהוג במשאית ללא ביטוח חובה. הביטוח אינו מעניק כיסוי ביטוחי למשאית עצמה, ולמעשה מדובר בביטוח אשר מכסה נזקי גוף בלבד. הביטוח מעניק כיסוי להוצאות רפואיות ופיצוי בגין נזקי גוף אשר אירעו כתוצאה מתאונה בה היתה מעורבת המשאית המבוטחת. הביטוח יספק מענה לכל נפגע בתאונה, ללא קשר לשאלת האחריות והאשמה בתאונה.

עלויות ביטוח החובה הן קבועות למדי והגמישות במחיר מוגבלת. הפרמטרים המשפיעים על עלות הביטוח הם דגם המשאית, היצרן ושנת הייצור, כמו גם פרטי הנהג העיקרי בה.

ניתן לרכוש ביטוח חובה לצד ביטוחים מורחבים נוספים, כביטוח יחיד, או בנפרד מהם.

יחד עם זאת, רכישת ביטוח חובה למשאית מאותה חברת ביטוח ו/או סוכנות ביטוח בה נרכשים הביטוחים הנוספים, לרוב יסייע בהוזלת העלויות הכוללות של הביטוח.

ביטוח מקיף למשאית

ביטוח מקיף למשאית נרכש בנוסף ובנפרד מביטוח החובה, כאשר הוא מיועד לתת מענה וכיסוי ביטוחי לכל נזקי הרכוש אשר נגרמו למשאית, או נגרמו לרכבים וציוד אחר באמצעותה ובאחריות הנוהג בה. הביטוח יכלול כיסוי של נזקי תאונה למשאית, מכל סוג, לרבות תאונה אשר הביאה להכרזה על נזק מוחלט, מה שמכונה טוטאלוס. ביטוח זה מיועד לכסות גם מקרה גניבה של המשאיתכיסוי ביטוחי חשוב כאשר מדובר בכלי רכב ועבודה יקר ערך במיוחד.

הביטוח המקיף יגן על בעל המשאית/הנהג מפני תביעות והוצאות לנזקים אשר נגרמו באחריות המשאית, לרבות ציוד ורכוש ציבורי נייח, ויעניק את הפיצוי ככל שיידרש.

ביטוח זה ניתן להרחבות והוספה של מגוון כיסויים בניהם:

שירות תיקוני דרך

שירותי גרירה

ביטוח שמשות ופנסים

החלפת צמיג

ביטוח צד גלמשאית

הגנה משפטית

ביטוח צד גהוא ביטוח מוזל ומוגבל, אשר לרוב אינו פופולרי בקרב בעלי המשאיות, מאחר והוא מותיר אותם חשופים לגניבה ולנזקים אשר עשויים לקרות למשאית המבוטחת. ביטוח זה מעניק כיסוי ביטוחי לכל נזק אשר ייגרם על ידי המשאית ובאחריות הנוהג בה לרכוש בבעלות צד שלישי.

ביטוח צד גנמכר בנפרד ובנוסף על ביטוח החובה ואינו מחליף אותו.

התקשרו
077-2308379