ביטוח צד ג משאית

ביטוח צד ג משאית

רכישת פוליסת ביטוח למשאית היא חלק בלתי נפרד מעלויות אחזקת המשאית, לכל צורך ולכל שימוש. ככלל, משאית היא כלי רכב מנועי אשר נדרשת לביטוחים מותאמים, בבסיסם ביטוח החובה החל על כל רכב מנועי בישראל. יחד עם זאת, אין מדובר בכיסוי ביטוחי מספק, שכן ביטוח החובה מעניק כיסוי ביטוחי לנזקי גוף בלבד ואינו כולל כל רכיב ביטוחי הנוגע לנזקי רכוש.

קיימים שני ביטוחים עיקריים הנוגעים לנזקי רכוש בענף הביטוח לרכב מנועי:

ביטוח מקיףביטוח כולל ומקיף הכולל את כל נזקי הרכוש אשר ייגרמו למשאית המבוטחת עקב אירועים ביטוחיים בניהם: מעורבות בתאונת דרכים, נזק חלקי, טוטאלי ומוחלט, אירועי וונדליזם ופשיעה, גניבת המשאית. ביטוח מקיף למשאית יכלול גם נזקים אשר נגרמו על ידי המשאית המבוטחת לרכבים או לרכוש מצד שלישי, מה שיגן על בעליה מפני תביעות אישיות והוצאות.

ביטוח צד ג‘- ביטוח צד גמשאית הוא ביטוח מוגבל יותר, אשר אינו כולל רכיב ביטוחי למשאית המבוטחת עצמה, אולם מעניק כיסוי בסכום כסף נקוב מראש המהווה את תקרת הפיצוי, בעבור נזקים אשר נגרמו לצד שלישי על ידי המשאית המבוטחת. הכיסוי יכלול נזקים בעקבות מעורבות בתאונת דרכים בה כלולה המשאית המבוטחת, לכלי רכב נוספים אשר מעורבים בתאונה, וזאת בתנאי שהאחריות והאשמה בתאונה מוטלת על הנהג במשאית המבוטחת. במקרה בו מדובר באירוע תאונתי אשר התרחש בעקבות אשמה ואחריות של צד נוסף המעורב בתאונה, הפניה לפיצוי ולשיפוי תהיה אל מול חברת הביטוח שלו, או בתביעה אישית במקרה ואין ברשותו ביטוח מתאים.

כיסוי ביטוחי נוסף לנזקי רכוש אשר כלול בביטוח צד גמשאית, הוא לציוד ורכוש נייח שנפגע כתוצאה משימוש במשאית, דוגמת: פגיעה בעמוד חשמל, בתחנת אוטובוס, בגדר או בכל רכוש אחר, בבעלות פרטית או ציבורית.

ביטוח צד גמשאיתיתרונות:

על פניו ברור כי ביטוח צד גלמשאית הוא ביטוח מוגבל, אשר לא מכסה את כל הצרכים והנזקים האפשריים במקרה של תאונה או גניבה. יחד עם זאת, מדובר בביטוח מוזל באופן משמעותי מביטוח מקיף, מה שמהווה יתרון בולט ועשוי להיות השיקול המכריע.

הביטוח מתאים למשאיות קלות ומשאיות ישנות, אשר ערכן נמוך במיוחד, ועלויות הביטוח המורחב מאמירות לעתים על שווי המשאית עצמה.

ביטוח מצד גמתאים גם למשאיות אשר הוצאו משימוש קבוע, ומוחזקות לצורך מקומי, לנסיעה בשטח פרטי (דוגמת עבודה באתר בנייה או אתר עבודה אחר), הסיכוי למעורבותן בתאונה נמוך והמשאית מוחזקת במקום מוגן וסגור המצמצם את סיכוני גניבת המשאית.

ביטוח צד גלמשאית ניתן גם להרחבה באמצעות כיסויים נוספים בניהם:

ביטוח שמשות ופנסים

ביטוח גרירה

ביטוח תיקוני דרך

ביטוח תכולה

עלות השתתפות עצמית מופחתת

ביטוח משאית הוא ביטוח מורכב אשר מומלץ לבנות ולכנן באמצעות גורם מקצועי ואל מול סוכנות ביטוח מתמחה בענף.

התקשרו
077-2308379