ביטוח חקלאי משאיות

ביטוח חקלאי משאיות

ענף החקלאות, בכלל סוגי המשקים, לוקח על כתפיו אחריות והוצאות כבדות, ועל מנת לצמצם ככל הניתן סיכונים אפשריים תלוי בפוליסות ביטוח ייחודיות לענף הקרויות ביטוח חקלאי. ביטוח חקלאי נחלק לשלושה תחומים ביטוחיים:

ביטוח המשק

ביטוח המשק מתייחס למבנים השונים, לשדות ולתוצרת וכולל ביטוחי מבנה ותכולה לצד ביטוח מפני שריפות, שיטפונות ואסונות טבע אחרים.

ביטוח הציוד החקלאיביטוח לציוד החקלאי הוא ביטוח למכונות ולכלי רכב אשר משמשים לעבודה החקלאים דוגמת מכונות חליבה, מכשירי מדידה ומעקב, טרקטורים, משאיות, מלגזות, מנופים וכלי צ.מ.ה.

ביטוח המשק החיביטוח למשק החי מתייחס לענפי החקלאות העוסקים בגידול בעלי חיים לצרכים חקלאיים שונים, דוגמת רפתות, לולים, דירים, מאגרי דיג ואחרים. הביטוח כולל כיסוי ביטוחי מפני גניבות, הרעלות ונזקים למשק החי ולתוצרתו.

ביטוח חקלאי משאיות

משאיות הן כלי חשוב ובלתי נפרד מעבודת החקלאי, החל ממשאיות עבודה הכוללות מערכות לביצוע פעולות חקלאיות בשטח, וכלה במשאיות תובלה לשינוע וניוד התוצרת בתוך המשק החקלאי ומחוצה לו.

הביטוחים הרלוונטיים למשאית במשק החקלאי:

ביטוח חובהביטוח חובה כשמו כן הוא, חובה חוקית לכל רכב מנועי בישראל, לרבות משאיות ורכבים חקלאיים. ביטוח זה יספק כיסוי ומענה לכל מקרה של נזק פיזי או גופני שנגרם למי מהמעורבים בשל שימוש במשאית ובשל אירוע תאונתי בו היא מעורבת.

ביטוח צד ג‘- ביטוח מוגבל המספק כיסוי לנזקי רכוש אשר נגרמו לצד שלישי על ידי המשאית האמורה. כיסוי זה פחות מתאים למשאיות אשר עיקר עבודתן ותנועתן במשק הפרטי.

ביטוח מקיףביטוח אשר כולל את הכיסויים הכלולים בביטוח מצד גומוסיף עליהם כיסוי ביטוחי לכל נזק אשר נגרם למשאית המבוטחת עצמה, לרבות גניבת המשאית.

הרחבות נוספות:

הוצאות חילוץ וגרירהלרכב אשר פועל בסביבה חקלאית יידרש במקרה הצורך חילוץ מורכב יותר, לצד מגבלות נגישות וצורך בציוד מקצועי ייחודי. חילוץ כזה מטבע הדברים הוא יקר, כמו גם סיכויים גבוהים יותר לצורך בחילוץ במקרה של תקלה מכנית במשאית או תנאי מזג אוויר קשים שגרמו לצורך. ביטוח אשר מכסה הוצאות חילוץ וגרירה עבור משאיות ורכבים בשטח חקלאי הוא בבחינת ביטוח בסיסי בענף הביטוחים החקלאיים.

ביטוח שבר מכניהרחבה ביטוחית מענף הביטוחים העסקיים, אשר מתייחסת לסיכון ולעלויות הכבדות בהיגרם נזק מכני או חיצוני לכלי העבודה. ביטוח זה ניתן לרכישה כביטוח עצמאי או כהרחבה ביטוחית לפוליסה קיימת, ומגן מפני אובדן ימי עבודה ונזקים כלכליים שבתיקון הנזקים הללו.

ביטוח חקלאי למשק, לכלים החקלאיים ולבעלי החיים הוא ביטוח חשוב והכרחי, המהווה למעשה ביטוח עסקי לכל דבר, אשר נתפר ומותאם בהתאם לצורך של המשק ובעליו, תוך זיהוי ואיתור סיכונים ובניית כיסויים רחבים ככל הניתן. חשוב להיעזר בסוכנות ביטוח ו/או סוכן ביטוח מקצועי, המתמחה בענף הביטוחים החקלאיים ונזקי הרכוש האפשריים.

    Some text will go here

    התקשרו
    077-2308379