ביטוח משאית מעל 15 טון

ביטוח משאית מעל 15 טון

ביטוח משאית הוא חלק בלתי נפרד מעלויות תחזוקת המשאית, שמהווה כלי רכב מנועי וכלי עבודה. משאית היא בין כלי הרכב יקרי הערך, כאשר לרוב מלבד בסיס המשאית היא תכלול מערכות וכלים נוספים, דוגמת רמסע, מנוף, מערבל, יחידת קירור, ארגז תובלה ואחרים. כל אלו הם רכיבים בעלי ערך רב, ומהווים חלק בלתי נפרד מן המשאית, ועל כן בבניית תכנית הביטוח למשאית יש לכלול גם אותם.

המשאית היקרה ביותר לרכישה ולצרכי ביטוח היא משאית כבדה, כאשר משאית כבדה היא משאית תובלה ועבודה במשקל אשר עולה על 15 טון.

מדוע ביטוח המשאית נקבע בהתאם למשקל המשאית?

בעוד שבענף הרכב הפרטי הפרשי המשקל בין הרכבים השונים הם חסרי משמעות, בעולם המשאיות משקל המשאית מסמל את ייעודה והשימוש בה, וכן מהווה גורם ראשי בין גורמי הסיכון אליהם חשופה המשאית, וכפועל יוצא מכך, חברת הביטוח.

משאית כבדה ומאסיבית היא משאית עבודה אשר מבלה על הכביש שעות ארוכות וממושכות, לעתים אף במשמרות של יום ולילה, וזאת על מנת לספק תפוקה שתצדיק את שוויה הגבוה.

במקרה של מעורבות של משאית כבדה בתאונת דרכים הנזק אשר ייגרם על ידה לרכבים אחרים ולרכוש, יהיה נזק כבד יותר ביחס לנזקים אשר נגרמים על ידי רכבים אחרים או משאיות במשקל נמוך יותר, וכאשר הפגיעה תהיה במשאית המבוטחת עצמהמדובר יהיה בעלויות תיקון ותחזוקה יקרות יותר.

כל אלה שמים את המשאיות במשקל של למעלה מ– 15 טוב בדרגת סיכון גבוהה, מה שבא לידי ביטוי בתכניות הביטוח המוצעות עבורן.

אילו ביטוחים נדרשים עבור משאית מעל 15 טון?

תכנון הפוליסה והכיסויים הביטוחיים של המשאית נקבע בהתאם לאופי השימוש בה, לסטאטוס של הנהג העיקרי בה, ולפרמטרים נוספים. הביטוחים המוצעים למשאיות רחבים ומקיפים. בין הביטוחים הנדרשים:

ביטוח חובה למשאיתביטוח חובה החל על כל בעלים ו/או נהג ברכב מנועי מכל סוג, לצורך כיסוי נזקי גוף בעבור כל מי שיהיה מעורב באירוע תאונתי בו מעורבת המשאית המבוטחת. במדינת ישראל החוק מחייב רכישת פוליסת ביטוח חובה, ונסיעה ללא ביטוח כזה היא בבחינת עבירה על החוק.

ביטוח צד ג‘- ביטוח מוגבל אשר מעניק כיסוי ביטוחי לנזקים אשר נגרמו על ידי המשאית לרכב או ציוד השייך לצד שלישי, בערך הנקוב בפוליסה.

ביטוח מקיףביטוח מקיף הוא ביטוח רחב אשר יכלול את הכיסויים אשר מצוינים בביטוח מצד ג‘, ויוסיף עליהם כיסוי ביטוחי למשאית המבוטחת עצמה מפני נזקי תאונה, נזק מוחלט וטוטאלי וגניבה של המשאית. ניתן לכלול בביטוח כיסויים רבים נוספים שנועדו להקל על המבוטח במקרה של אירוע תאונה או גניבה, דוגמת קבלת משאית חלופית להמשכיות עבודה רציפה.

ביטוח תכולהכיסי ביטוחי לתכולת המשאית במקרה של נזק עקב תאונה, וונדליזם או גניבה.

    Some text will go here

    התקשרו
    077-2308379