ביטוח משאית קלה

ביטוח משאית קלה

תחשיבי ביטוח מתנהלים על פי הערכות וניהול סיכונים, כאשר בענף הרכב בכלל וענף המשאיות בפרט, משאית כבדה ומאסיבית יותר אשר אחראית להעמסה ותובלה של ציוד רב יותר, ומצויה שעות רבות על הכביש, בהכרח מחזיקה בסיכון גבוה יותר למעורבות בתאונות דרכים, וכפועל יוצא מכך, לתביעות כנגד חברת הביטוח.

מתוך הבנה כי ביטוח אינו מוצר מדף, ונדרשת התאמה אישית לצרכי המבוטח ולרמות הסיכון, נולד המוצר הביטוחי: ביטוח משאית קלה.

מה היא משאית קלה

משאיות נמדדות ומסווגות לקבוצות על פי משקל המשאית. משאית קלה מוגדרת כמשאית שמשקלה עומד על עד 15 טון. ישנן חברות ביטוח המציעות תכניות ביטוח ייעודיות למשאיות עד שמשקלן עד 12 טון, כאשר תכניות אלו מטבע הדברים זולות יותר.

תחת ענף הביטוח למשאיות קלות ניתן למצוא גם תכניות ביטוח למלגזות, כלי צ.מ.ה ורכבי עבודה אחרים.

אלמנטים חשובים בבחירת ביטוח משאית קלה

נהגבשונה מביטוח לרכב פרטי בו לרוב נוהג נהג קבוע, ו/או בני התא המשפחתי המצומצם, משאית משמשת עסקים וחברות, והשימוש בה יכול להתבצע על ידי מספר נהגים מתחלפים. חשוב שלא להגביל את השימוש במשאית לנהג ספציפי, מה שעשוי להפחית מן העלויות, אבל גם להגביל את השימוש בה. ביטוח משאית מומלץ להגדיר רשות שימוש לכל נהג, בעל וותק נהיגה בן שנה לכל הפחות. פרמטר נוסף שיכול לסייע בהפחתת המחיר הוא הגדרת מגבלת גיל, מגיל 21/24/30. ככל שגיל המורשים למנהיגה יעלה כך תפחת עלות הפוליסה.

השתתפות עצמיתמשאית אשר מצויה מדי יום שעות ארוכות על הכביש, כאמור גדולים סיכוייה להיות מעורבת בתאונה, פגיעה נקודתית ברכב או ברכוש. חשוב לרכוש פוליסה בעלת השתתפות עצמית נמוכה ככל הניתן, כמו גם בעלויות השתתפות עצמית קבועות שאינן מדורגות, או לחילופין שומרות על תקרת עלות נמוכה.

ביטוח סחורהמשאיות מיועדות להובלה של סחורה יקרת ערך, שחשוב לבטח מפני אירועי גניבה, וונדליזם או נזק כתוצאה מתאונה בה מעורבת המשאית. חשוב לרכוש ביטוח בסכום אשר מתאים לפעילותה ולאופי עבודתה של המשאית, אשר במקרה של אירוע ביטוחי יכסה את ערך הנזק שנגרם בפועל.

ביטוח למערכות וכלים משלימיםמשאיות במקרים רבים נושאות עליהן מערכות תומכות לביצוע עבודתן, החל מדופן העמסה וכלה במתקני קירור. בעת רכישת הביטוח חשוב לתת את הדעת על הכיסוי הביטוחי ולכלול את כל הרכיבים והמערכות אותם נושאת המשאית.

כיסוי להוצאות משפטיותהנוהג במשאית ובעליה עשויים להיות חשופים לתביעות, בשל מערבות המשאית באירועים תאונתיים, פגיעות ברכוש נייח או נייד וסיטואציות אחרות. כדאי לכלול בפוליסת הביטוח כיסוי לצרכי הגנה משפטית למקרה של תביעות כנגד הנהג, בעלי המשאית או החברה.

בדומה לכל כלי רכב מנועי משאית קלה מחויבת בפוליסת ביטוח חובה, כאשר מלבדה ניתן לבחור בפוליסת ביטוח צד ג‘, ביטוח מקיף והרחבות.

    Some text will go here

    התקשרו
    077-2308379