ביטוח משאית 12 טון

ביטוח משאית 12 טון

ביטוח למשאית הוא ביטוח מורכב, אשר מגלם בתוכו את כל ההיבטים הנדרשים בעת ביטוח רכב מנועי, ומוסיף עליהם כיסויים מותאמים אישית למשאית, שמהווה לפני הכל גם כלי עבודה.

עלות הביטוח למשאית נקבעת על ידי מספר פרמטרים, בראשם מסווגות המשאיות לקבוצות עלפי משקל המשאית. נקודת ההנחה היא כי משאית כבדה ומאסיבית יותר תגרום לנזקים כבדים יותר בעת אירוע תאונתי, עלותה יקרה יותר והיא משמשת יותר לצרכי תובלה ועבודה ועל כן מבלה על הכביש יותר שעות. כל אלו מהווים רכיבי סיכון אשר מייקרים את עלות הביטוח, ביחס לביטוחים אחרים, המיועדים למשאיות ולכלי עבודה בעלי רמת סיכון נמוכה יותר.

חלוקת הביטוחים לקבוצות על פי משקל

משאית במשקל מעל 15 טוןמשאית במשקל העולה על 15 טון היא משאית כבדה, כאשר לרוב מדובר במשאית תובלה, הנושאות מערכות נוספות דוגמת יחידת קירור, מערבל, דוחס אשפה ואחרות. משאיות אלו דורשות רישוי מיוחד, וכן הביטוח עליהן נמכר בהתאמה ובמחיר גבוה יותר.

משאית במשקל עד 15 טוןקבוצת המשאיות הפופולריות בענף המשאיות הקלות. נחשבת כמשאית קלה, בעלת רמת סיכון מופחתת ועל כן הביטוחים השונים עליה נמכרים בעלות מוזלת, לרבות הרחבות וכיסויים נוספים.

משאית במשקל עד 12 טוןתת קבוצה אשר נוצרה לצרכי ביטוח בלבד, כאשר מדובר למעשה בהטבות אשר מעניקות חלק מחברות הביטוח לבעלי משאיות במשקל אשר נמוך מ-12 טון, ורואים בה משאית קלה בעלת סיכון מופחת. תכניות ביטוחיות מותאמות אישית ומוזלות במיוחד.

על אילו סוגי ביטוחים משפיע משקל המשאית?

משקל המשאית משפיע על כל שלושת הביטוחים הרלוונטיים: ביטוח חובה למשאית, ביטוח צד גוביטוח מקיף. הסיבה להשפעה היא הראיה כי משקל המשאית משפיע הן על היקף הנזק שהיא גורמת לצד שלישי במקרה של אירוע תאונתי, והן על עלות הנזקים אשר נגרמים לה ונדרשים לפיצוי ולשיפוי על ידי חברת הביטוח. משאית כבדה היא גם משאית יקרה יותר, והתקרה הביטוחית עליה גבוהה יותר, מה שמטבע הדברים יבוא לידי ביטוי בעלות פוליסת הביטוח המקיף, המעניקה כיסוי ביטוחי מפני נזק מוחלט או גניבה.

האם חובה למגן משאית קלה לצורך רכישת ביטוח?

משאיות הן מוצר יקר ערך ועלותן עשויה להאמיר לכדי מאות אלפי שקלים, בעבור משאיות חדשות. רכישת ביטוח מקיף למשאית, אשר כולל כיסוי ביטוחי במקרה של גניבת המשאית, מחייב את הלקוח המבוטח לעשות ככל שביכולתו בכדי למנוע גניבה של המשאית. לחברת הביטוח הזכות המלאה לדרוש אמצעי מיגון, נעילה, אזעקה ואחרים, כמו גם מערכת איתור לצורך ניסיון איתור של המשאית במקרה של גניבה. הצורך במיגון אינו פוחת במקרה של משאיות קלות, שסובלות מתופעת גניבות ופירוק אף יותר ממשאיות כבדות ומאסיביות מהן.

ברכישת ביטוח למשאית קלה חשוב לכלול מערכות נוספות ותוספים דוגמת רמפה, רמסע וכדומה.

    Some text will go here

    התקשרו
    077-2308379